Vesiosuuskunnan historia

Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunta on muodostettu kolmesta 1990-luvulla perustetusta vesiosuuskunnasta eli Rannankylän vok:sta, Isolahden vok:sta ja Tikkalan vok:sta. Nämä kolme osuuskuntaa sulautuivat yhteen vuosina 2006-2008 rakentaakseen Muuratjärven ympärille vajaan neljänsadan osakkaan vesi- ja jätevesihuollosta huolehtivan osuuskunnan. Alueiden jätevedet kootaan Isolahdentien varteen ja liitetään Muuramen kunnan olemassa olevaan viemäriverkostoon.

Vesiosuuskunnan alueella sijaitsevat Muuramen Rannankylän ja Isolahden kylät, Jyväskylän Taka-Keljon, Saukkolan ja Tikkalan kylät. Alueen kylissä on noin 750 vakituista- ja kesäasuntoa. Tikkalan kylälle on valmistumassa kaava, johon tulee yli 200 rakennuspaikkaa. Suunnittelualueen asukasmäärän ennustetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Vedenjakelujärjestelmän ja viemäröintijärjestelmän rakennuskustannukset ovat yhteensä yli 5 000 000 €.

Vesiosuuskunta on ympäristöhanke, jonka tavoitteena on parantaa vesiverkostojen ulkopuolisten alueiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Verkostojen ulkopuolinen jätevesi voi myös aiheuttaa haittaa haja-asutusalueiden puhtaan veden kaivoille ja vaikuttaa haitallisesti eläimistön ja kasviston menestymiseen alueella.