Veden mittaus ja jätevesipumppaamon huolto

Osa kiinteistönomistajista ei ota ensivaiheessa vesiliittymää käyttöön. Kiinteistönomistaja, joka ei ota puhdasvesijohtoa heti käyttöönsä, asentaa vesimittarin osuuskunnan hyväksymään paikkaan. Jätevedenlaskutus perustuu puhtaanveden kulutukseen.

Jätevesipumppaamon käyttö- ja huolto-ohjeet löytyvät ohjeet-sivulta.

Vesiosuuskunta vastaa myöhemmin verkoston toimiessa kiinteistöpumppaamon huolto- ja kunnossapitotöistä. Pumppaamo on hyvin toimintavarma. Vesiosuuskunta pesee ja tarkistaa pumpun ja muun pumppaamolaitteiston kunnon kerran vuodessa.

Verkoston mitoitus ja tuleva rakentaminen osuuskunnan toiminta-alueelle

Rakennettava verkosto on mitoitettu riittävän suureksi ajatellen alueella tapahtuvaa tulevaa rakentamista. Vesiosuuskunta rakentaa tulevaisuudessakin osuuskunnan toimialueelle rakennettaville tonteille kunnallistekniikan ja vesiosuuskunta omistaa alueen verkostot.

Tässä vaiheessa verkosto on mitoitettu noin kaksinkertaiseen määrään kiinteistöjä, mitä osuuskunnan toimialueella on.