Veden laatu

Osuuskunnan järjestelmään saadaan pohjavettä Tikkalan vedenottamosta ja tekopohjavettä Muuramen harjusta. Veden riittävyys ja laatu ovat vastanneet vaatimuksia.

Veden käyttötarkoitukset ovat moninaiset, ja laatuvaatimukset voivat olla kemiallisia, mikrobiologisia, teknisiä (pH, kloridi, sulfaatti, sähkönjohtavuus) tai yleisiä (maku, haju, sameus, väri).

Lainsäädäntö (vesihuoltolaki 119/2001, terveydensuojelulaki 763/1994) edellyttää talousveden laadunvalvontaa, säännöllistä vesinäytteiden ottamista ja analyysiä.

Tutkimustodistus Tikkalan vedenottamo (lähtevä vesi), Tikkalan päiväkotikoulu, K-extra Mehtonen, 03.05.2023