Miksi osuuskunta on perustettu?

Vesiosuuskunnan keskitetty jätevesien käsittely on pitkällä tähtäimellä järkevin tapa hoitaa kiinteistön jätevedet. Järjestelmässä alueen talouksien jätevedet kerätään runkolinjaston kautta Jyväskylään Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle. Näin jätevedet eivät kuormita alueen vesistöjä eivätkä pohjavesialueita.