Liittymien hinnoittelu

Liittymämaksut 1.4.2016 alkaen

  • Osakasmaksu 85 €
  • Jätevesiliittymä 14 000 €
  • Puhdasvesiliittymä, jos putket tontinrajalla 4000 €
  • Puhdas- ja jätevesiliittymä 15 000 €

Kaikkien uusien liittyjien on liityttävä sekä veteen että viemäriin.

Hinta suoritetaan osuuskunnan tilille ennen liittymän rakentamista. Osuuskunta rakentaa liittymän maksimissaan 100 metrin päähän runkolinjasta. Siitä yli menevältä työltä peritään kaikki kaivu- ja tarvikemaksut.

Jos kiinteistö joudutaan liittämään osuuskunnan verkostoon niin, että liittyminen edellyttää tienalitusta tai louhintaa, kiinteistönomistaja maksaa tienalituksesta tai louhinnasta syntyvät kulut toimialueella.

Uudet alueet

Vesiosuuskunnan liepeillä sijaitsevat mahdolliset runkolinjan laajennushankkeet pannaan alulle vasta kun alueen asukkaat ovat omalla aktiivisuudellaan keränneet riittävän määrän liittyjiä. Rakentamisen on myös oltava osuuskunnalle kannattavaa.

Rakennettavat alueet hinnoitellaan myös vasta sen jälkeen, kun on saatu tieto alueelle saatavista kuntien ja valtion avustuksista.

Paljon vettä ja viemäriä käyttävät kiinteistöt

Paljon vettä ja viemäriä käyttävät kiinteistöt maksavat osuusmaksun ja kaksinkertaisen liittymismaksun eli 25 000 €.

Vesiosuuskunnan maksettavaksi kuuluvat liittämistyöt

Vesiosuuskunnan toimesta tuodaan vesi- ja viemärijohto sovittuun liityntäpisteeseen tontille. Toimialue on 100 metriä. Tämä tarkoittaa sitä, että vesiosuuskunta liittää veteen ja viemäriin perushinnalla kiinteistön, joka sijaitsee 100 metriä tai sen alle vesi- ja viemärilinjasta.

Koska haja-asutusalueella kiinteistöjen tontit eivät ole samankokoisia vesi- ja viemäriliittymän liityntäpiste tuodaan sovittuun paikkaan maksimissaan noin 20 metrin päähän kiinteistöstä. Tästä liityntäpisteestä eteenpäin kiinteistön omistaja maksaa työt. Työt tekee sama urakoitsija, joka tekee koko urakan. Kiinteistön töistä urakoitsija laskuttaa kiinteistön omistajaa.

Sovittuun liityntäpisteeseen tulee kiinteistöpumppaamo tai tarkastuskaivo ja vesijohtoon sulkuventtiili. Tarvittaessa voidaan vesijohdossa käyttää itse tyhjentyvää sulkua, jolloin esim. kesämökin vesijohto voidaan tyhjentää talven ajaksi.

Kiinteistöpumppaamosta tai tarkastuskaivosta tehdään n. 2 m tulpattu lähtö 110 mm viemäriputkella, johon kiinteistön oma viettoviemäri voi liittyä.

Vesijohto tuodaan ja tulpataan suurin piirtein samaan kohti kuin viettoviemärin pää.

Kiinteistöpumppaamon sisälle tulevan pumpun ja sen ohjauslaitteiston kustantaa osuuskunta. Pumpun sähkötyöt kuuluvat osuuskunnalle.

Osuuskunnan perimät maksut osuuskuntaan kuulumisen aikana

Osuuskunta perii jäseniltä vuosimaksun, käyttömaksun ja huoltomaksun kulloisenkin taksan mukaan. Ajankohtaiset maksut löytyvät hinnastosta.

Liittyminen

Osuuskuntaan liitytään palauttamalla liittymissopimus osuuskunnan hallitukselle. Osuuskunnan hallitus tarkistaa kiinteistön sijaintitiedon ja hyväksyy sen perusteella jäsenyyden. Lue lisää liittymisestä.