Liittymien hinnoittelu

Yleensä uusille liittyjille rakennetaan aina sekä vesi- että viemäriliittymä.

Osuuskunta rakentaa liittymän toimialueellaan, mikä on enintään 100 metriä runkolinjasta. Siitä ylimenevältä osalta perittään kaikki kaivuu- ja tarvikemaksut.

Jos liittyminen edellyttää tienalitusta tai louhintaa, kiinteistönomistaja maksaa niistä syntyvät kulut toimialueella.

Toimialueen ulkopuoliset liittymät

Vesiosuuskunnan toiminta-alueen ulkopuolella olevien alueiden liittymiä tarkastellaan yhteistyössä hyväksyttyjen suunnitelmien perusteella alueen asukkaiden tai kuntien rakennusvalvonnan kanssa.

Paljon vettä ja viemäriä käyttävät kiinteistöt

Paljon vettä ja viemäriä käyttävät kiinteistöt maksavat osuusmaksun ja kaksinkertaisen liittymismaksun.

Vesiosuuskunnan maksettavaksi kuuluvat liittämistyöt

Vesiosuuskunnan toimesta tuodaan vesi- ja viemärijohto sovittuun liityntäpisteeseen tontille. Toimialue on 100 metriä runkolinjasta. Tämä tarkoittaa sitä, että vesiosuuskunta liittää veteen ja viemäriin perushinnalla kiinteistön, joka sijaitsee 100 metriä tai sen alle vesi- ja viemärilinjasta.

Koska haja-asutusalueella kiinteistöjen tontit eivät ole samankokoisia vesi- ja viemäriliittymän liityntäpiste tuodaan sovittuun paikkaan kiinteistölle. Tästä liityntäpisteestä eteenpäin kiinteistön omistaja maksaa työt ja tarvikkeet (tonttisulun ja kiinteistön välisen vesijohdon, kiinteistökaivon ja talon välisen viemäriputken, kiinteistökaivon sekä talon sähkökeskuksen välisen kaapelin).

Osuuskunta toimittaa sovittuun liityntäpisteeseen kiinteistöpumppaamon tai tarkastuskaivon ja sulkuventtiilit. Pumppu ja sen ohjauslaitteisto kuuluvat liittymän hintaan.

Osuuskunnan perimät maksut osuuskuntaan kuulumisen aikana

Osuuskunta perii jäseniltä hinnaston mukaiset maksut. Ajankohtaiset, osuuskunnan vuosikokouksessa hyväksytyt maksut löytyvät hinnastosta.