Liittymien hinnoittelu

Kaikille uusille liittyjille rakennetaan aina sekä vesi- että viemäriliittymä.

Hinta suoritetaan osuuskunnan tilille ennen liittymän rakentamista. Osuuskunta rakentaa liittymän maksimissaan 100 metrin päähän runkolinjasta. Siitä yli menevältä työltä peritään kaikki kaivu- ja tarvikemaksut.

Jos kiinteistö joudutaan liittämään osuuskunnan verkostoon niin, että liittyminen edellyttää tienalitusta tai louhintaa, kiinteistönomistaja maksaa tienalituksesta tai louhinnasta syntyvät kulut toimialueella.

Uudet alueet

Vesiosuuskunnan toiminta-alueen ulkopuolella olevien alueiden liittymiä tarkastellaan yhteistyössä hyväksyttyjen suunnitelmien perusteella alueen asukkaiden tai kuntien rakennusvalvonnan kanssa.

Paljon vettä ja viemäriä käyttävät kiinteistöt

Paljon vettä ja viemäriä käyttävät kiinteistöt maksavat osuusmaksun ja kaksinkertaisen liittymismaksun.

Vesiosuuskunnan maksettavaksi kuuluvat liittämistyöt

Vesiosuuskunnan toimesta tuodaan vesi- ja viemärijohto sovittuun liityntäpisteeseen tontille. Toimialue on 100 metriä. Tämä tarkoittaa sitä, että vesiosuuskunta liittää veteen ja viemäriin perushinnalla kiinteistön, joka sijaitsee 100 metriä tai sen alle vesi- ja viemärilinjasta.

Koska haja-asutusalueella kiinteistöjen tontit eivät ole samankokoisia vesi- ja viemäriliittymän liityntäpiste tuodaan sovittuun paikkaan. Tästä liityntäpisteestä eteenpäin kiinteistön omistaja maksaa työt.

Sovittuun liityntäpisteeseen tulee kiinteistöpumppaamo tai tarkastuskaivo ja sulkuventtiilit. Tarvittaessa voidaan vesijohdossa käyttää itse tyhjentyvää sulkua, jolloin esim. kesämökin vesijohto voidaan tyhjentää talven ajaksi.

Kiinteistöpumppaamon sisälle tulevan pumpun ja sen ohjauslaitteiston kustantaa osuuskunta. Pumpun sähkötyöt kuuluvat osuuskunnalle.

Osuuskunnan perimät maksut osuuskuntaan kuulumisen aikana

Osuuskunta perii jäseniltä hinnaston mukaiset maksut. Ajankohtaiset, osuuskunnan vuosikokouksessa hyväksytyt maksut löytyvät hinnastosta.