Liittyjä

Osuuskuntaan liitytään palauttamalla liittymissopimus (pdf-muodossa, word-muodossa) osuuskunnan hallitukselle. Osuuskunnan hallitus tarkistaa kiinteistön sijaintitiedon ja hyväksyy sen perusteella jäsenyyden.

Osuuskunnan toimialue on 100 metriä. Toimialue tarkoittaa sitä, että 100 metrin päähän runkoverkosta osuuskunnan on velvollisuus rakentaa kiinteistöille vesi- ja jätevesihuolto, kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistönsä vesi- ja viemärilaitokseen. Vastaavasti taas kiinteistönomistaja on velvollinen liittymään vesi- ja jätevesiverkkoon, kun hänen kiinteistönsä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä runkoverkosta.

Jos sinulle syntyy jotakin kysyttävää tai epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä osuuskunnan toimitusjohtajaan tai puheenjohtajaan.

Tiedot voi toimittaa seuraavasti:

  • Sähköpostilla (jukka.salila@gmail.com)
  • Postissa (Jukka Salila, Saukkolahdentie 793, 40950 Muurame)
  • Käyntiosoitteeseen (Jukka Salila, Saukkolahdentie 793, 40950 Muurame)