Kiinteistön liittäminen vesiosuuskuntaan

Suunnitelmat

Kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkoston suunnittelua varten Muuramen Rannankylän Isolahden vesiosuuskunta antaa kiinteistöä koskevan tiedot ja hakemuskaavakkeen. Suunnittelun lähtötiedot saa osuuskunnan puheenjohtajalta.

Liittämistyö

Osuuskunta vastaa kiinteistön runkoputken liittymäpisteen, runkoputken ja tonttisulkujen sekä mahdollisesta pumppaamosta ja pumppaamon liittämisestä verkostoon. Pumppaamosta eteenpäin tonttijohtojen rakentaminen kuuluu liittyjälle.

Tonttijohdot on rakennettava routarajan alapuolelle. Mikäli johtoja ei saa asennettua routarajan alapuolelle tulee johdot eristää, jotta johtojen jäätyminen voidaan ehkäistä. Vesijohdon voi tarvittaessa suojata asentamalla johtoon saattolämmityskaapelin. Mikäli vesijohtoon asennetaan saattolämmityskaapeli, tulee tästä antaa tieto vesiosuuskunnalle.

Kiinteistön omistajan maksettavaksi kuuluvat työt

Osuuskunta hankkii ja toimittaa kiinteistön vesijohtoon (yleensä kiinteistön sisälle) vesimittarin. Mittarin asennus kuuluu kiinteistön omistajalle.

Maarakennus-, vesi- ja viemärityöt pumppaamosta kiinteistölle kuuluu kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistaja voi sopia töiden suorittamisesta osuuskunnan käyttämän urakoitsijan kanssa. Urakoitsija laskuttaa tällöin suoraan kiinteistön omistajaa.

Sähkötyöt, tarvittava maakaapeli (4×2,5 mm2) ja sen kaivaminen kiinteistöpumppaamolta kiinteistön sähkökeskukseen kuuluu kiinteistön omistajalle. Sähköä varten tarvitaan 3-vaihe lähtö varustettuna 16A sulakkeilla (C-tyypin automaattisulakkeet). Sähkötyön tekemisestä voi sopia myös osuuskunnan käyttämän urakoitsijan kanssa. Tällöin lasku tulee suoraan kiinteistön omistajalle.

Louhintatyöt ja puunkaato sekä tontilla tehtävät viimeistelytyöt, pensaiden, kukkaistutuksien ja pihalaattojen siirrot, asfaltoinnit sekä nurmetustyöt kuuluvat kiinteistön omistajalle. Urakoitsija tekee pihalle liittymää tuodessa peittotyöt sellaiseksi kuin ne koneella saa. Loppusiistiminen jää kiinteistönomistajan vastuulle.

Lisähinnat

Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä runkolinjasta, kiinteistönomistaja maksaa kaikki yli 100 metrin jälkeen syntyvät kulut.

Kiinteistönomistaja maksaa myös tienalituksesta ja mahdollisesta louhintatyöstä syntyvät kaikki kulut myös alle 100 metrin matkalla runkolinjasta.

Vesimittaritilan vaatimukset

Vesimittari on sijoitettava tilaan, johon vesiosuuskunnan edustajalla on tarvittaessa pääsy. Tila olisi hyvä varustaa lämmityksellä, valaistuksella ja lattiakaivolla. Paras paikka vesimittarille on kiinteistön tekninen tila.