Kiinteistön liittäminen vesiosuuskuntaan

Suunnitelmat

Kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkoston suunnittelua varten on hyvä ottaa yhteyttä vesiosuuskunnan puheenjohtajaan. Vesiosuuskunta toimittaa kiinteistön liittämistä koskevat tiedot ja liittymissopimuslomakkeen (pdf-muodossa, word-muodossa).

Liittämistyö

Osuuskunta vastaa kiinteistölle tulevien tonttisulkujen sekä mahdollisen pumppaamon tai viettoviemärin osuuskunnan runkoverkkoon liittämisestä ja ylläpidosta. Pumppaamon tai tonttisulkujen välinen rakentaminen ja ylläpito kuuluu liittyjälle.

Tonttijohdot on rakennettava routarajan alapuolelle. Mikäli johtoja ei saa asennettua routarajan alapuolelle tulee johdot eristää, jotta johtojen jäätyminen voidaan ehkäistä. Vesijohdon voi tarvittaessa suojata asentamalla johtoon saattolämmityskaapelin. Mikäli vesijohtoon asennetaan saattolämmityskaapeli, tulee tästä antaa tieto vesiosuuskunnalle.

Kiinteistön omistajan maksettavaksi kuuluvat työt

Osuuskunta hankkii ja toimittaa kiinteistön vesijohtoon (yleensä kiinteistön sisälle) vesimittarin. Mittarin asennus kuuluu kiinteistön omistajalle.

Maarakennus-, vesi- ja viemärityöt pumppaamosta kiinteistölle kuuluu kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistaja voi sopia töiden suorittamisesta osuuskunnan käyttämän urakoitsijan kanssa. Urakoitsija laskuttaa tällöin suoraan kiinteistön omistajaa.

Sähkötyöt, tarvittava maakaapeli (4×2,5 mm2) ja sen kaivaminen kiinteistöpumppaamolta kiinteistön sähkökeskukseen kuuluu kiinteistön omistajalle. Sähköä varten tarvitaan 3-vaihe lähtö varustettuna 16A sulakkeilla (C-tyypin automaattisulakkeet). Sähköjen kytkemisestä kiinteistöpumppaamoon tulee sopia osuuskunnan kanssa.

Louhintatyöt ja puunkaato sekä tontilla tehtävät viimeistelytyöt, pensaiden, kukkaistutuksien ja pihalaattojen siirrot, asfaltoinnit sekä nurmetustyöt kuuluvat kiinteistön omistajalle. Urakoitsija tekee pihalle liittymää tuodessa peittotyöt sellaiseksi kuin ne koneella saa. Loppusiistiminen jää kiinteistönomistajan vastuulle.

Vesimittaritilan vaatimukset

Vesimittari on sijoitettava tilaan, johon vesiosuuskunnan edustajalla on tarvittaessa pääsy. Tila olisi hyvä varustaa lämmityksellä, valaistuksella ja lattiakaivolla. Paras paikka vesimittarille on kiinteistön tekninen tila.