Kiinteistön liittäminen vesiosuuskuntaan

Suunnitelmat

Kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkoston suunnittelua varten Muuramen Rannankylän Isolahden vesiosuuskunta antaa kiinteistöä koskevan tiedot ja hakemuskaavakkeen. Suunnittelun lähtötiedot saa Jukka Salilalta.

Liittämistyö

Vesijohdon ja viemärin liittämistä koskevia asioita hoitaa Jukka Salila.

Osuuskunta suorittaa kiinteistön ja pumppaamon liittämisen verkostoon, pumppaamosta eteenpäin tonttijohtojen rakentaminen kuuluu liittyjälle.

Tonttijohdot on rakennettava routarajan alapuolelle. Mikäli johtoja ei saa asennettua routarajan alapuolelle tulee johdot eristää, jotta johtojen jäätyminen voidaan ehkäistä. Vesijohdon voi tarvittaessa suojata asentamalla johtoon saattolämmityskaapelin. Kaapeli tulee varustaa termostaatilla. Mikäli vesijohtoon asennetaan saattolämmityskaapeli, tulee tästä antaa tieto vesiosuuskunnalle.

Kiinteistön omistajan maksettavaksi kuuluvat työt

Osuuskunta hankkii ja toimittaa kiinteistön vesijohtoon (yleensä kiinteistön sisälle) virtausmittarin. Mittarin asennus kuuluu kiinteistön omistajalle.

Maarakennus-, vesi- ja viemärityöt pumppaamosta kiinteistölle kuuluu kiinteistölle. Kiinteistön omistaja voi sopia töiden suorittamisesta osuuskunnan käyttämän urakoitsijan kanssa. Urakoitsija laskuttaa tällöin suoraan kiinteistön omistajaa.

Sähkötyöt, tarvittava maakaapeli (4×2,5 mm2) ja sen kaivaminen kiinteistöpumppaamolta kiinteistön sähkökeskukseen kuuluu kiinteistön omistajalle. Sähköä varten tarvitaan 3-vaihe lähtö varustettuna 16A sulakkeilla (C-tyypin automaattisulakkeet). Sähkötyön tekemisestä voi sopia myös osuuskunnan käyttämän urakoitsijan kanssa. Tällöin lasku tulee suoraan kiinteistön omistajalle.

Louhintatyöt ja puunkaato sekä tontilla tehtävät viimeistelytyöt, pensaiden, kukkaistutuksien ja pihalaattojen siirrot, asfaltoinnit sekä nurmetustyöt kuuluvat kiinteistön omistajalle. Urakoitsija tekee pihalle liittymää tuodessa peittotyöt sellaiseksi kuin ne koneella saa. Loppusiistiminen jää kiinteistönomistajan vastuulle.

Lisähinnat

Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä runkolinjasta, kiinteistönomistaja maksaa kaikki yli 100 metrin jälkeen syntyvät kulut.

Kiinteistönomistaja maksaa myös tienalituksesta syntyvät kaikki kulut myös alle 100 metrin matkalla runkolinjasta.

Vesimittaritilan vaatimukset

Vesimittari on sijoitettava tilaan, johon mittarin asentajalle on järjestettävä pääsy. Tila pitää varustaa lämmityksellä, valaistuksella ja lattiakaivolla. Paras paikka vesimittarille on kiinteistön tekninen tila.