Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunta

Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan vuoden 2008 lopussa käynnistämä vesihuoltohanke valmistui syksyllä 2010. Silloin vesi- ja viemäriverkko rakennettiin Rannankylän, Isolahden ja Tikkalan alueille sekä osin Saukkolan ja Taka-Keljon alueille. Osuuskunnalla on oma vedenottamo Tikkalassa sijaitsevalla pohjavesialueella.

Hankkeessa rakennettiin vesi- ja viemäriverkkoa yhteensä noin 80 km yli 400 taloudelle.

Vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelussa on huomioitu sekä olemassa olevien kiinteistöjen tarpeet että uudisrakentaminen.