Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunta

Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan vuoden 2008 lopussa käynnistämä vesihuoltohanke valmistui syksyllä 2010. Silloin vesi- ja viemäriverkko rakennettiin Rannankylän, Isolahden ja Tikkalan alueille sekä osin Saukkolan ja Taka-Keljon alueille.

Hankkeessa rakennettiin vesi- ja viemäriverkkoa yhteensä noin 80 km noin 360 taloudelle.

Vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelussa on huomioitu sekä olemassa olevien kiinteistöjen tarpeet että uudisrakentaminen.

Osuuskunnalla on oma vedenottamo Tikkalassa sijaitsevalla pohjavesialueella. Vedenottamon mahdollisimman hyvä hyödyntäminen on osuuskunnan tulevaisuuden haaste. Vedenottamo varmistaa osaltaan puhtaan veden saannin eri tilanteissa.

Lue lisää vesiosuuskunnan historiasta.